บทความเกี่ยวกับสุขภาพเท้า

โรครองซ้ำ

หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือ เอ็นส้นเท้าอักเสบเป็นโรคที่มักทำให้ปวดสันเท้าและฝ่าเท้า เวลาที่เราเดินลงน้ำหนัก